COMING SOON

My Blog

2024-02-19
Podstawowa Znajomość Standardów Webservices REST

Kurs: Podstawowa Znajomość Standardów Webservices REST Wstęp do Webservices REST Webservices REST (Representational State Transfer) są popularnym modelem architektury oprogramowania, który umożliwia komunikację między klientami a serwerami poprzez protokół HTTP. W przeciwieństwie do innych protokołów, takich jak SOAP, REST opiera się na wykorzystaniu standardowych metod HTTP (takich jak GET, POST, PUT, DELETE) dla operacji na […]

2024-02-19
Podstawy programowania w PHP

Oto przykładowy kurs programowania w PHP dla początkujących: Kurs programowania w PHP dla początkujących Moduł 1: Wprowadzenie do PHP Moduł 2: Funkcje i Tablice Moduł 3: Praca z formularzami i bazami danych Moduł 4: Obsługa sesji i ciasteczek Moduł 5: Wprowadzenie do obiektowości w PHP Moduł 6: Praca z plikami i manipulacja danymi Moduł 7: […]

2024-02-19
Składnia, zmienne, typy danych i operatory w językach Backendowych

Lista dziesięciu najpopularniejszych języków backendowych: 1. Podstawowa składnia języka JavaScript w kontekście środowiska Node.js: 1. Zmienne: Deklaracja zmiennych za pomocą słów kluczowych var, let, lub const. 2. Typy danych: JavaScript jest językiem z dynamicznym typowaniem. 3. Instrukcje warunkowe: Wykorzystujemy instrukcje warunkowe do wykonywania różnych działań w zależności od spełnienia warunku. 4. Pętle: Pętle służą do […]

2024-02-20
Kody odpowiedzi serwera dla protokołu HTTP

Podstawowe kody odpowiedzi: Pozostałe kody odpowiedzi HTTP: Powyższe objaśnienia są ogólnymi opisami, a działanie i interpretacja kodów odpowiedzi mogą się różnić w zależności od konkretnego zastosowania i kontekstu aplikacji lub usługi internetowej. Kody odpowiedzi HTTP zawierające cyfry w przedziale od 6xx do 9xx nie są standardowo zdefiniowane w protokole HTTP. Standard HTTP definiuje jedynie kody […]

2024-02-20
Co to jest protokół HTTP?

Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to protokół komunikacyjny wykorzystywany w sieciach komputerowych, szczególnie w World Wide Web (WWW). Został zaprojektowany do przesyłania danych, zwłaszcza dokumentów hipertekstowych, takich jak strony internetowe, między klientami (np. przeglądarkami internetowymi) a serwerami sieciowymi. Oto kluczowe cechy i charakterystyki protokołu HTTP: Protokół HTTP jest kluczowym elementem infrastruktury internetowej, umożliwiającym przeglądanie stron […]

2024-02-20
Co to są pliki cookies?

Moduł 1: Wprowadzenie do Plików Cookies 1.1 Definicja i Cel Plików Cookies 1.2 Typy Plików Cookies Moduł 2: Mechanizmy Działania Plików Cookies 2.1 Jak Pliki Cookies Działają 2.2 Przechowywanie Danych w Plikach Cookies Moduł 3: Zastosowania Plików Cookies 3.1 Personalizacja i Użyteczność 3.2 Analiza Zachowań Użytkowników Moduł 4: Bezpieczeństwo i Prywatność 4.1 Zagrożenia Związane z […]

2024-02-20
Kurs: Zaburzenia Osobowości, Teoria, Diagnoza i Terapia

Kurs: Zaburzenia Osobowości, Teoria, Diagnoza i Terapia Moduł 1: Wprowadzenie do Zaburzeń Osobowości 1.1. Definicja i charakterystyka zaburzeń osobowości. 1.2. Historia badań nad zaburzeniami osobowości. 1.3. Teoria osobowości w kontekście zaburzeń: podejścia psychodynamiczne, behawioralne, poznawcze i humanistyczne. 1.4. Epidemiologia zaburzeń osobowości: częstość występowania, różnice płciowe i wiekowe. Moduł 2: Klasyfikacje i Diagnoza 2.1. Systemy klasyfikacji […]

2024-02-21
Zaburzenie osobowości zależnej (ang. Dependent Personality Disorder, DPD)

Zaburzenie osobowości zależnej (ang. Dependent Personality Disorder, DPD) to jeden z typów zaburzeń osobowości, które charakteryzuje się nadmierną potrzebą bycia opiekowanym, wspieranych i zależności od innych osób. Osoby z DPD często mają trudności w podejmowaniu decyzji, wyrażaniu własnych opinii i podejmowaniu inicjatywy bez potwierdzenia lub wsparcia innych. Oto wprowadzenie do kluczowych cech DPD: Zaburzenie osobowości […]

2024-02-21
Zaburzenie obsesyjno - kompulsywne (ang. Obsessive-Compulsive Disorder, OCD)

Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD) to jeden z najbardziej znanych rodzajów zaburzeń lękowych, charakteryzujący się obecnością obsesyjnych myśli i kompulsywnych zachowań. DSM-IV, czyli "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition" (Podręcznik Diagnostyczny i Statystyczny Zaburzeń Psychicznych, IV edycja), definiuje OCD jako zaburzenie, które obejmuje zarówno obsesje, jak i kompulsje, które są wystarczająco uporczywe i czasochłonne, […]

2024-02-21
Zaburzenie Osobowości Obsesyjno-Kompulsywne (Obsessive-Compulsive Personality Disorder, OCPD) Osobowość Anankastyczna

Zaburzenie osobowości obsesyjno-kompulsywnej (OCPD) jest jednym z głównych typów zaburzeń osobowości, które charakteryzuje się szeregiem cech i zachowań, które wpływają na sposób, w jaki jednostka myśli, działania oraz interakcje z innymi ludźmi. OCPD często prowadzi do utrzymywania nadmiernych standardów perfekcji, kontrolowania szczegółów oraz skrupulatności w działaniu. Osoby dotknięte OCPD często cechuje nadmierna koncentracja na szczegółach, […]

crossmenu